About

Margreet Zwetsloot ( Uithoorn, 1954)

Momenteel woon en werk ik in het oosten van Nederland, maar ik ben geboren in de polder in het westen van het land, vlak bij de Noordzee.
Jarenlang was het verlangen naar het landschap van mijn jeugd een bron van inspiratie voor mijn werk: het vlakke land bij de zee aan de rand van het continent.
Thema's als het Nederlandse landschap, het schip, water, wind, wolken, beweging vertegenwoordigen deze nostalgie.

De laatste jaren is mijn interesse in natuur- en sterrenkunde belangrijker geworden in mijn werk.
Sinds 2017 zoek ik naar een manier om deze interesse te integreren in mijn beeldende kunst. Het resultaat is dat mijn werk abstracter is geworden.
De verschillende toestanden van materie: vast, vloeibaar, gas, fenomenen als entropie en the arrow of time zijn onderwerpen waar ik me op dit moment mee bezig houd.
Samengevat: In mijn werk probeer ik natuur- en sterrenkundige verschijnselen te begrijpen en te visualiseren.

 

 

Margreet Zwetsloot ( Uithoorn, 1954)

Currently I live and work in the eastern part of The Netherlands but I was born in the polder in the west of the country, near the North Sea. For many years the longing for the landscape of my youth has been a source of inspiration for my work: the flat land by the sea on the edge of the continent.
Themes such as the Dutch Landscape, the ship, water, wind clouds, motion represent this nostalgia.

Gradually my interest in physics and astronomy has become more important in my work.
Sine 2017 I am looking for a way to integrate this interest in my visual art. The result is that my work has become more abstract.
The different states of matter: Solid, liquid, gas, the phenomena of entropy and the arrow of time are the subjects that I focus on at the moment.
To summarize: in my work I try to understand and visualize physical and astronomical phenomena.

 

2018-atelier-delden-5